uutinen
10.1.2020

BioA:n uutuuslannoite toimi hyvin kesän lannoituskokeissa

BioA kalkitseva NK-lannoite on rakeinen, kaikille peltokasveille sopiva lannoite. Se sisältää 26 % typpeä, 2 % kaliumia sekä magnesiumia, kuparia ja sinkkiä. Neutraloiva kyky on 10 %. BioA NK-lannoite soveltuu erinomaisesti kylvölannoitukseen korkeammissa fosforiluokissa, karjanlannan täydennykseen sekä kasvukauden aikaiseen täydennyslannoitukseen.

BioA kalkitsevan NK-lannoitteen toimivuutta on testattu Luonnonvarakeskuksella Jokioisilla vuosina 2018 ja 2019 eri viljoilla ja erilaisilla maalajeilla. BioA on toiminut kokeissa erinomaisesti ja satotasot ovat olleet hyviä. Verrannelannoitteena kokeessa käytettiin NPK (27-1,3-4) lannoitetta ja mukana oli 0-ruutu sekä kaksi eri typpilannoitustasoa BioA:n lannoitteella ja verranteella. Orastuminen oli kaikissa kesän 2019 kokeissa tasaista, mutta osaa kokeista haittasivat alkukesällä voimakkaat sateet. Kesä-heinäkuussa puolestaan esiintyi pitkiä sateettomia kausia. Haastavista olosuhteista huolimatta kokeiden kasvustot kehittyivät hyvin yhtä ohrakoetta lukuun ottamatta. Kasvitauteja ja tuholaisia ei esiintynyt suurissa määrin. Kaikista kokeista torjuttiin rikkakasvit sekä kasvitauteja tarpeen mukaan.

 Kasvuun lähtö oli koeruuduilla hyvä. Kasvukauden ensimmäisissä mittauksissa osassa koejäsenistä oli kasvuston vihreyhden suhteen havaittavissa eroja lannoitevalmisteiden välillä. BioA-lannoitteessa ei ole nitraattityppeä, joka liikkuu maassa ammoniumtyppeä nopeammin lannoitevantaan kohdalta kasvin saataville. Erot kuitenkin tasaantuivat nopeasti ja kasvukauden edetessä kääntyivät niin, että puolestaan BioA:lla lannoitetut ruudut olivat vihreämpiä. Kaikissa kokeissa värieroja lannoitevalmisteiden välillä ei havaittu.

 

BioA:lla lannoitettujen ruutujen satotasot olivat erinomaiset. Esimerkiksi vehnän satotaso on kahden vuoden kokeissa ollut keskimäärin 5484 kg/ha, kun lannoitustaso on 100 kg typpeä/ha ja 6239 kg/ha, kun typpitaso oli 150 kg/ha. Typpitasojen väliset erot olivat selkeät kaikissa kokeissa. Korkeammalla typpitasolla saatiin kokeesta riippuen 400-1000 kg korkeampi sato molemmilla lannoitteilla. BioA-lannoitus tuotti paremman proteiinipitoisuuden kuin verrannevalmiste. Korkeammalla typpitasolla BioA:lla saatiin keskimäärin 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi proteiinipitoisuus.


Tilaa uutiskirje