11.9.2019

Miksi syysviljojen lehtilannoitus kannattaa?

Ensimmäisillä syysviljojen kylvöillä ruiskutukset ovat jo ajankohtaisia ja viimeisiä kylvöjä ollaan vielä tekemässä. Tasapainoinen lannoitus syksyllä varmistaa hyvän kasvuun lähdön ja edistää versontaa. Hyvin kehittynyt kasvusto myös talvehtii paremmin ja sietää erilaisia stressitekijöitä. Syysviljoille kannattaakin tarjota mahdollisimman hyvät kasvuolosuhteet heti kasvun alussa ja varmistaa hivenravinteiden saanti lehtilannoituksella muiden ruiskutusten yhteydessä. Näin satopotentiaali saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin.

Syysviljojen kylvöön valikoituvat yleensä lohkot, joilla on hyvä maan kasvukunto ja myös pH on hyvällä tasolla. Korkeassa pH:ssa useiden hivenravinteiden käyttökelpoisuus kasville heikkenee, minkä vuoksi syysviljakasvustot voivat kärsiä hivenravinteiden puutteesta. Hyvissä kasvuolosuhteissa ja nopeassa kasvurytmissä puutokset vielä korostuvat, minkä vuoksi hivenravinteiden saanti kannattaakin turvata lehtilannoituksella. Etenkin mangaanin puutos on Suomessa hyvin yleistä, sillä sitä on maaperässä luontaisesti vähän.

Mangaanilannoituksella on todettu olevan positiivinen vaikutus syysviljan talvenkestävyyteen ja satoon. Suomessa TerveKasvi-hankkeessa on todettu, että tasapainoisella lannoituksella voidaan edistää kasvin omia puolustusmekanismeja kasvitauteja vastaan ja siten vähentää kasvitautien haittavaikutuksia. Esimerkiksi lehtilaikkutautien oireiden havaittiin etenevän hitaammin, kun kasvi sai NPK-lannoituksen lisäksi myös mangaania, rikkiä ja sinkkiä. Riittävä hivenravinteiden saanti myös varmistaa, että kasvi pystyy hyödyntämään mahdollisimman hyvin syksyllä annetut pääravinteet.

Mangaania, sinkkiä ja rikkiä sisältävä lehtilannoite ZM-Grow on erinomainen valinta syysviljojen lehtilannoitukseen. Nestemäinen lannoite on helppo käyttää ja se sopii yhteen useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa. Lehtilannoitus on helppo yhdistää esimerkiksi kahukärpästen tai lumihomeen torjuntaan, jolloin lannoitus ei vaadi ylimääräisiä työvaiheita.


Tilaa uutiskirje