25.7.2019

Narita – huipputehoa lehtipoltteeseen

Perunan lehtipoltteen riski kasvaa lämpimien säiden myötä. Alkukesällä valoisat yöt haittaavat lehtipoltetta aiheuttavien Alternaria-lajien itiöiden tuotantoa. Kun yöt alkavat pidentyä, itiöiden tuotanto tehostuu ja lehtipolte alkaa levitä kasvustossa. Pitenevien öiden myötä kasvustoissa on myös kastetta, joka edistää itiöiden muodostumista. Itiötuotanto on suurinta, kun lämpötila on 20-24 asteen välillä. Suurin lehtipoltteen riski on sellaisilla lohkoilla, joilla on edellisenä vuonna viljelty perunaa, sillä lehtipolte säilyy talven yli satojätteissä.

Narita on difenokonatsolia sisältävä triatsoli-valmiste, jolla saadaan erinomainen teho lehtipoltteeseen. Valmiste on käytettävyydeltään ja sekoitettavuudeltaan helppo, joten se voidaan sekoittaa perunaruttoon tehoavien valmisteiden kuten Infiniton ja Ranman Topin kanssa.

Naritan käyttö kannattaa tähdätä enemmän ruiskutusohjelmien loppuvaiheeseen. Valmistetta voi aikaisintaan käyttää mukulanmuodostuksen alkuvaiheessa, mutta suositeltavampaa on käyttää valmistetta myöhemmin. Naritaa voidaan käyttää korkeintaan kolme kertaa kasvukaudessa, mutta käytännössä resistenssin hallinta huomioiden käyttökerrat rajoittuvat 1-2 kertaan. Narita-ruiskutuksen jälkeen seuraava lehtipoltekäsittely tulee tehdä max. 10-14 päivän päästä, mutta tautipaineen ollessa suuri tai oireiden näkyessä kannattaa käyttää lyhyempää ruiskutusväliä.


Tilaa uutiskirje