uutinen
29.3.2018

Swipe on varmatoiminen ja joustava tuote hukkakauran torjuntaan

Vaikean hukkakauraongelman torjumisessa tarvitaan suurta tehoa. Mikäli lohkolla on paljon hukkakauraa sekä hukkakaurapesäkkeitä useammassa paikassa, tarvitaan hukkakaurasta eroon pääsemiseksi yli 97 % teho. Jos yksi hukkakaura tuottaa 20 itävää siementä, niin 90 % teho torjunnassa ei riitä, vaan ongelma vain pahenee. Tehokkuudeltaan 95 % olevat aineet pitävät tilanteen hallinnassa, mutta eivät poista hukkakauraa peltolohkolta. Vasta 97 % tehokkuus on riittävä, että hukkakauran määrä alkaa vähentyä.

Alla oleva taulukko ja kuvaaja näyttävät hukkakauran määrän kehittymisen viiden vuoden ajalta peltolohkoilla, joilla on alkuvaiheessa 30 tai 100 hukkakaurayksilöä ja ne tuottavat keskimäärin 20 itävää siementä per kasvi. Torjunta tehdään joka vuosi saman tehokkuusluokan aineilla. Hukkakauran lukumäärä kertoo kuinka monta yksilöä jää jäljelle ruiskutuksen jälkeen ja tuottaa itämiskykyisiä siemeniä seuraavalle vuodelle. Laskelma ei ota huomioon eri muokkaustapojen vaikutusta, jolloin esim. muokattaessa syvemmältä osa hukkakauran siemenistä saattaa viettää useamman vuoden maassa ja itää vasta osuessaan sopivalle syvyydelle ja saadessaan riittävästi kosteutta.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Erinomainen teho

Parhaan tehon saavuttamiseksi hukkakauran torjunnassa vaaditaan sekä tehokas valmiste että parhaat mahdolliset olosuhteet. Joustavuus käyttöajankohdan valinnassa antaa paremmat mahdollisuudet edullisten ruiskutusolosuhteiden löytymiseen. Swipe yhdistää sekä erinomaisen tehon hukkakauraa vastaan että joustavan käytön pitkän käsittelyajan kautta.

Pitkä käsittelyaika

Swipe on erittäin tehokas hukkakauraa vastaan aina hukkakauran lippulehtivaiheen alkuun asti. Pitkän käsittelyajan ansiosta hukkakauran torjunta voidaan ajoittaa siihen hetkeen, kun olosuhteet ovat parhaimmillaan. Vastaavasti joustavuus käsittelyajassa antaa mahdollisuuden varmistua siitä, että kaikki hukkakaurat ovat itäneet ja torjuttavissa käsittelyhetkellä.  Jos kasvukauden alun olosuhteet ovat olleet hyvät ja itämiselle edulliset, voidaan hukkakauran torjunta tehdä aikaisessa vaiheessa. Itämisen ollessa epätasaisempaa voidaan odottaa lähemmäs lippulehtivaihetta, jotta myös myöhemmin itäneet hukkakaurat saadaan torjutuksi.

Toimivat tankkiseokset

Swipe voidaan tarpeen mukaan ruiskuttaa jo aikaisessa vaiheessa yhdessä rikkakasviaineen kanssa. Sopivia tankkiseoskumppaneita ovat mm. Premium Classic SX ja Buctril. Kasvunsääteistä tankkiseokseen sopivat Sonis ja CCC-valmisteet. Tautitorjunta-aineista samaan tankkiin voi sekoittaa valtaosan valmisteista. Tarkemmat tankkiseosohjeet löytyvät tankkiseostaulukosta tai Viljelijän Bernerin myyjältä sekä valmistajalta.

Myöhäisen vaiheen torjunnassa tankkiseoksia rikkakasviaineiden kanssa ei enää suositella tehon säilyttämiseksi. Samoin jos lohkolla on erittäin paha hukkakaura saastunta, on suositeltavaa käyttää Swipe ilman rikkakasviaineseosta.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Swipe soveltuu hukkakauran torjunnan lisäksi myös luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä.

Valmistetta ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä. Huomio kaikki varoituslausekkeet ja -merkit.

Parassato-palvelu

Parassato on uudenlainen verkkosuunnittelutyökalu kasvinsuojelun tarpeisiin.
Ottamalla käyttöösi Parassato -suunnitteluohjelman saat vaivattoman ja uudenaikaisen apuvälineen tehdä suunnitelmia ja seurata kasvukauden kehitystä omilla lohkoillasi.
Tilaa uutiskirje