uutinen
17.7.2017

Tarkennetut kasvunsäädeohjeet hybridirukiille

Pro Ruis ry järjesti yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa kesä-heinäkuun taitteessa rukiin pellonpiennartilaisuudet Loimaalla, Mäntsälässä, Inkoossa ja Hausjärvellä. Tapahtumissa esiteltiin uusi hybridilajike KWS Livado, joka paremmilla ominaisuuksillaan korvaa aiemmin yleisesti viljelyn Evolo lajikkeen. Tilaisuuksissa saatiin uusinta tietoa rukiin viljelytekniikasta, markkinanäkymistä sekä viljelijöiden kokemuksia hybridirukiin viljelystä.

KWS- jalostajan uudet tarkennetut ohjeet hybridirukiin kasvunsääteiden käytölle

Kahteen viimeiseen tilaisuuteen osallistui mukaan myös KWS Scandinavian asiantuntija Nils Yngveson.  Erityisesti Hausjärven tapahtumassa kasvunsääteiden käytöstä hybridirukiille olivat viljelijät kysymyksillään kiinnostuneita. Aiemminhan KWS –rukiin jalostaja ei ole suositellut klormekvattikloridin (CCC:n) käyttöä hybridirukiille. Nyt kun uusien lajikkeidenkin myötä on saatu lisää käyttökokemuksia, KWS:n asiantuntija Nils Yngveson antoi luvan käyttää CCC- valmisteita hybridirukiille korrenkasvun alkuvaiheessa. Tämä antaa viljelijälle merkittävää kustannussäästöä, koska CCC:n käyttökustannus rukiilla on vain noin 4 €/ha, muita sääteitä käytettäessä kustannus on kolminkertainen.

Nils Yngveson opasti myös kasvunsääteiden käytöstä toisessa käsittelykerrassa. Etefoni (Cerone) on turvallisin sääde hyvin myöhäisessä käytössä, vielä kun tähkän vihneet jo näkyvät. Muut kasvunsääteet KWS:n asiantuntija neuvoi käyttämään aikaisemmassa vaiheessa lippulehtiasteella. Liian myöhään ruiskutettuna kasvunsääteet lisäävät torajyväriskiä.

Fazer Mylly ei suosittele CCC:n käyttöä sopimusviljelijöilleen

Tilaisuudessa Fazer Myllyn viljanhankintapäällikkö Tero Hirvi painotti, että heidän sopimusviljelijöilleen on suosituksena, ettei CCC- valmisteita käytettäisi rukiille. Tämä ohjeistus on sekä hybridi- että populaatiolajikkeille. Suositus perustuu siihen, että klormekvatin käytöstä jää jäämiä rukiiseen, toki selvästi alle elintarvikkeille hyväksytyn raja-arvon. Fazer julkisti toukokuussa kestävän viljelyn periaatteet, joissa yhtenä osiona on kemikaalien käytön minimointi.

KWS:n Scandinavian asiantuntija Nils Yngveson antoi kasvunsääteistä uusia tarkennettuja ohjeistuksia hybridiruislajikkeille Hausjärvellä 7.7.2017.


Tilaa uutiskirje