16.9.2020

Tukesin myöntämä poikkeuslupa ei koske Reglonen käyttöä ihmisravitsemukseen tarkoitetulla rypsillä ja rapsilla

Tukes on 15.9.2020 myöntänyt Reglone-valmisteen käytölle poikkeusluvan, joka koskee rehukäyttöön tarkoitetun syysrypsin ja -rapsin, kevätrypsin ja -rapsin sekä rehuherneen, rehuhärkäpavun ja valko- ja puna-apilan siemenviljelysten varsiston hävitykseen ennen sadonkorjuuta kasvinsuojelun hätätilanteessa. Poikkeuslupa on voimassa 31.10.2020 asti.

Poikkeuslupa ei koske ihmisravinnoksi tarkoitetun rypsin ja rapsin kasvuston käsittelyä ennen sadonkorjuuta. Tästä johtuen Avenalle toimitettavien öljykasvierien käsittely Reglonella on kielletty.

Tukesin alkuperäinen päätös

Vaikka poikkeuslupa käsittelylle olisikin saatu, hyötysuhde rypsin ja rapsin Reglone-käsittelylle olisi silti ollut kaiken kaikkiaan matala. Öljynpuristukseen tarkoitetuilla öljykasveilla Reglonen käyttö olisi ollut liian suuri riski sadon laadun kannalta. Kasvusto olisi todennäköisesti herkästi käsitelty liian aikaisin, jolloin se olisi pysäyttänyt lehtivihreän hajoamisprosessin siemenessä. Korkea lehtivihreäpitoisuus heikentää puristettavan öljyn laatua ja säilyvyyttä, ja vaikuttaa myös viljelijälle negatiivisesti sadon laatuhinnoittelun kautta. Oikea-aikainen käsittely lähes puintikypsään kasvustoon olisi ehtinyt vaikuttaa vain hyvin lyhyen aikaa ennen puintia. Lisäksi ruiskutus kasvustossa aiheuttaisi tallaus- ja varisemistappioita.

Toivotaan syksyisten poutapäivien jatkuvan mahdollisimman pitkään ja tuleennuttavan kasvustot luontaisesti puintikuntoon. Tällöin syntyvä hyvälaatuinen siemensato on kaikkien etu.


Tilaa uutiskirje