uutinen
8.2.2018

Viljelijän Berner ja GrainSense luovuttivat maailman ensimmäiset kädessä pidettävät laitteet viljanlaadun analysointiin

Mittaa­malla tietoa ja parempia tuloksia maata­lou­teen – labo­ra­torio viljelijän käteen

Uusi innovaatio antaa viljanviljelijöille ja karjankasvattajille lisämahdollisuuden hallita tuotteidensa laatua, kustannuksia ja hinnoittelua.

Kalle Vuori ja Guy Bosas

 

Kalle Vuori ja Guy Bosas

– Suurimman hyödyn GrainSensestä uskon saavani ennen puinteja. Mittarin avulla voi määrittää missä järjestyksessä puinnit kannattaa aloittaa. Nyt näytteiden kerääminen ja vieminen laboratorioon, sekä tuloksien odottaminen vievät aikaa puinnilta, kertoo mallasohraa ja leipävehnää viljelevä Kalle Vuori.

 

Mittarin avulla viljelijä voi selvittää viljan laatua suoraan pellosta. Laadukkain ja hinnaltaan arvokkain vilja puidaan ensin talteen. Myös viljaa rehuksi ostavat lihakarjankasvattajat hyötyvät mittarista. Mittarin avulla lihantuottaja voi varmistua ostavansa tarpeeksi laadukasta rehuviljaa eläimilleen.

– Laatukriteerit ovat tärkeitä kokonaisketjussa. Viljan valkuaispitoisuus vaikuttaa suoraan eläimen painoon. Mittari auttaa myös varastoinnin optimoinnissa; samanlaatuisia eriä voi yhdistää, sanoo sianlihantuottaja Guy Bosas.

Viljelijän Berner on mukana tuotekehitys- ja rahoituskumppanina GrainSensen laitteiden markkinoille saattamisessa sekä jakelussa.

– Olemme viimeisen vuoden aikana panostaneet merkittävästi maatalouden mittalaitteisiin ja tuoneet jo useita laitteita viljelijöiden työn tueksi. Uskomme mitatun tiedon auttavan viljelijöitä heidän tehdessään viljelyyn liittyviä päätöksiä. Mittaamalla osataan tehdä oikeat viljelytoimenpiteet oikea-aikaisesti, toteaa Bernerin osastonjohtaja Kalle Erkkola.

Vuokramallilla mittalaitteet useamman ulottuville

Jotta mittalaitteiden hyödyt saataisiin yhä useamman ulottuville, Viljelijän Berner tarjoaa mittalaitteita käyttöön myös leasing-mallilla.

– Tarjoamme mittalaitteita kolmen tai viiden vuoden sopimuksella, joka mahdollistaa mittalaitteiden hankinnan ilman merkittävää kertainvestointia. Vuokramalli tuo merkittävää joustoa uuden teknologian käyttöönottoon, kertoo Bernerin asiakkuus- ja tuotepäällikkö Teemu Helkala.

viljelijänberner.fi

grainsense.com


Tilaa uutiskirje